Phân tích lòng yêu nước thương dân trong thơ văn Nguyễn Trãi


Đề bài: Trình bày tấm lòng yêu nước thương dân trong thơ văn Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi là không chỉ là một nhà chính trị quân sư cho vua mà còn là một nhà thơ tài ba, tác phẩm của ông không chỉ nhiều về số lượng mà còn hay về chất lượng. Chính vì thế mà ông xứng đáng là một trong những tác gia nổi tiếng của văn học trung đại Việt Nam. Đặc biệt trong những bài thơ của ngoài những ý nghĩa mang tính chính trị ta còn thấy lấp lánh một tâm hồn đẹp. Đó là tâm hồn yêu nước thương dân hết lòng và tràn đầy tình chan chứa.

Trước hết là Nguyễn Trãi luôn yêu thương dân chúng lo cho cuộc sống của nhân dân. Thương dân chúng của Nguyễn Trãi được thể hiện rất rõ trong và ông luôn mang một tư tưởng tiến bộ. Ông mang tư tưởng của nho giáo chính vì thế ông yêu nước và thương dân hệt mực:

“Còn một tấc lòng ôm việc nước

Đêm đêm thức nhẵn nẻo sơ chung”

Không những thế tác giả còn thấu hiểu những nổi đau đớn tủi nhục của người dân khi phải sống trong cảnh nước mất và quyền tự do độc lập của một đất nước bị xâm hại:

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống hầm tai họa”

Và chính từ sự hiểu biết đồng cảm với nỗi thống khổ của nhân dân ấy mà Nguyễn Trãi đi đến một sự quyết định kĩ càng về những đường lối để đánh giặc:

Xem thêm:  Dàn bài: so sánh diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị và Chí Phèo

“Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh

Ngẫm trước đến nay lẽ hưng phế đắn đo càng kĩ”

Tất cả những thứ ấy nhằm mang đến cho chúng ta thấy một tư tưởng nhân nghĩa theo tình thân nho giáo rất mực tiến bộ và đúng đắn của Nguyễn Trãi, đó chính là:

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”

Không những thế cuộc đời Nguyễn Trãi còn rất thanh cao và thể hiện roc tình yêu nhân dân của mình qua chuyện nhà thơ không coi trọng việc công danh. Nó chi là phương tiện để cho ông phục vụ đất nước và thể hiện tình yêu đất nước và thương nhân dân của ông:

“Một thân lẩn quất đường khoa mục

Hai chữ mơ màng việc quốc gia

Vì nợ quân thân chưa báo được

Hài hoa còn bận dặm thanh vân”

Từ tình yêu thương ấy tác giả nhận thấy rõ được trách nhiệm của bản thân với quê hương đất nước và con người làng quê:

“Quốc phú binh cường chăng có chước

Bằng tôi nào thuở ích chưng dân”

Không dừng lại ở việc ý thức trách nhiệm nhà thơ ấy còn thể hiện một ước nguyện từ trong sâu thẳm trái tim mình với hai câu thơ trong bài bảo kính cảnh giới số 43:

“Lẽ có Ngu cầm đàn một tiếng

Dân giàu đủ khắp đòi phương”

Như vậy qua đây ta thấy Nguyễn trãi không chỉ yêu nước qua những hành động hay qua những câu nói của mình mà ông còn yêu nước qua những bài thơ của mình. Tình yêu nước thương dân ấy lớn đến mức nó chiếm số lượng lớn trong những sáng tác văn chương của ông. Vậy nên mỗi chúng ta khi đọc những tác phẩm yêu nước ấy đều không khỏi khâm phục cụ Nguyễn Trãi.

Bài viết liên quan