Category: Những bài văn hay

nguoi che ta ma che phai la thay ta 720x340 - Suy nghĩ về câu nói của Tuân Tử: "Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy".

Suy nghĩ về câu nói của Tuân Tử: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”.

Suy nghĩ về câu nói của Tuân Tử: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”...

ai khong co mot nguoi ban chan chinh thi nguoi do khong xung dang duoc song 720x340 - Suy nghĩ về câu nói của Democrite: “Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống.”

Suy nghĩ về câu nói của Democrite: “Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống.”

Suy nghĩ về câu nói của Democrite: “Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống.” – Bài làm 1 Ông cha ta từng có câu: Bạn bè là nghĩa tương thân Khó...

co tai ma khong co duc la nguoi vo dung 720x340 - Suy nghĩ về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Suy nghĩ về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Suy nghĩ về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. – Bài làm 1 Để trở thành...

rat it nguoi tren doi nay dat duoc dieu minh muon 720x340 - Suy nghĩ về câu nói: Rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn...

Suy nghĩ về câu nói: Rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn…

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói: “Rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn. Mất mát nhiều, nhưng cố gắng làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi phải mất nghị lực luôn hun cháy lòng mình....