Category: Những bài văn hay

cong dung ngon hanh cua nguoi phu nu 720x340 - Suy nghĩ về bốn phẩm chất: Công, dung, ngôn, hạnh mà người phụ nữ phải có theo quan niệm của người xưa.

Suy nghĩ về bốn phẩm chất: Công, dung, ngôn, hạnh mà người phụ nữ phải có theo quan niệm của người xưa.

Suy nghĩ về bốn phẩm chất: Công, dung, ngôn, hạnh mà người phụ nữ phải có theo quan niệm của người xưa. Trong xã hội phong kiến ngày xưa thì một người phụ nữ hoàn hảo phải có đủ “tứ...

con nguoi co the bi huy diet nhung khong the bi khuat phuc 720x340 - Suy nghĩ về câu nói: Con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị khuất phục của Hemingway

Suy nghĩ về câu nói: Con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị khuất phục của Hemingway

“Con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị khuất phục” (Hemingway). Ý kiến của Hemingway đề cao giá trị của con người trong mối quan hệ với tự nhiên, xã hội và với bản thân mình. Anh (chị)...

nguoi che ta ma che phai la thay ta 720x340 - Suy nghĩ về câu nói của Tuân Tử: "Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy".

Suy nghĩ về câu nói của Tuân Tử: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”.

Suy nghĩ về câu nói của Tuân Tử: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”...