Nghị luận về học đi đôi với hành.


Đề bài: Em hãy viết bài văn để nghị luận về học đi đôi với hành.

Trong cuộc sống mỗi người luôn luôn phải cố gắng trau dồi nguồn tri thức cho mình, đó là nền tảng mạnh mẽ để học có thể vững tin bước tiến trên cuộc đời nhưng chỉ có học lý thuyết không không đủ, chính vì vậy dân gian ta mới có câu học phải đi đôi với hành.

Học đi đôi với hành nghĩa đen của nó chỉ muốn nói học phải đi cùng với hành và việc học luôn luôn phải biết áp dụng vào những điều thực tế nhất trong cuộc sống, những điều đó mang lại nhiều điều có ý nghĩa và một cuộc sống đầy đủ nhất, chúng ta cần phải học tập và biết tìm tòi sáng tạo áp dụng những kiến thức đã được học từ sách vở, hoặc từ người khác vào công việc cụ thể. Bí quyết này đã được dân gian ta đúc kết từ xưa đến nay, nó là kinh nghiệm sống và bài học quý báu của mỗi con người, mỗi chúng ta cần phải làm nên được điều đó nhiều bài học có giá trị và bài học có nhiều ý nghĩa mạnh mẽ và có giá trị nhất cho chính cuộc sống của mình.

Trong cuộc sống đây là bài học kinh nghiệm để mỗi người luôn ý thức được trách nhiệm và một cách học có hiệu quả và đạt được nhiều thành tích nhất, không nên chỉ có chú trọng vào lý thuyết, cần phải biết vận dụng nó vào thực tế, đây mới thực sự là điều mà câu tục ngữ này để lại, không nên chỉ học những lý thuyết mang tầm triết lý mà chúng ta cần phải biến những kiến thức đó vào làm công việc cụ thể, nó giúp chúng ta hiểu hơn về bản chất của sự vật sự việc, mọi trạng thái tồn tại sẽ được đánh dấu và có tầm ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tạo nên cho chúng ta những thói quen và một động lực học tập có mục đích và những giá trị thực thụ.

Xem thêm:  Bàn về truyện ngắn, có người cho rằng: "Yếu tố (...) chưa nói hết". (Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 1992, tr.253). Anh chị hiểu thế nào về ý kiến trên đây và hãy chứng minh ý kiến ấy qua sự phân tích một số truyện ngắn tiêu biểu

Học và hành luôn luôn là quá trình đi đôi và song hành với nhau, hai quá trình này phải luôn luôn đi liền với nhau, nó tạo nên cho con người những nền tảng vững chắc, lý thuyết giúp chúng ta hiểu được căn bản về sự vật hiện tượng, còn thực hành giúp chúng ta thành thạo công việc và những điều mà chúng ta đang học hỏi. Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà có giá trị chúng ta cần phải cố gắng học hỏi và phát huy nó mỗi ngày, những điều đó tạo dựng nên một sự sống và nhiều bài học có giá trị cho chính cuộc đời của mình.

Học và hành đó là một quá trình luôn tạo dựng tiền đề cho nhau, nó bồi dưỡng và tạo nên những điều tốt nhất trong quá trình học tập và làm việc, nó luôn bổ sung và bồi đắp cho nhau, mỗi người chúng ta đều phải trải qua quá trình rèn luyện và luôn luôn bù đắp tạo dựng nên nhiều giá trị sống có ý nghĩa nhất cho con người. Những điều đó tạo cho con người những nền tảng sống mạnh mẽ và có giá trị nhất cho con người. Mỗi chúng ta đều có thể thấy được điều đó qua quá trình học tập và rèn luyện đạo đức và kĩ năng mỗi ngày, đó là những điều đem lại ý nghĩa quan trọng và ý nghĩa nhất cho con người.

Ý nghĩa của câu nói trên đối với chúng ta có nhiều ý nghĩa to lớn và có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời và suy nghĩ của mỗi người chúng ta nên có những nhận thức đúng đắn về việc học tập và rèn luyện bản thân mỗi ngày. Những điều đó có ý nghĩa vô cùng mạnh mẽ và nó có tác động to lớn đến cuộc đời và giá trị của mỗi con người, chúng ta nên phải làm những điều có ý nghĩa nhất cho chính cuộc đời của mình, chính những điều đó để lại nhiều bài học quý giá cho cuộc đời của mình.

Xem thêm:  Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Câu nói trên như kim chỉ nan soi đường, dẫn bước cho mỗi chúng ta vững tin mỗi ngày, giá trị của nó không chỉ dừng lại ở việc tạo nên niềm tin và để cho ta nhiều bài học có giá trị nó còn cung cấp một nguồn tri thức lớn lao cho mỗi con người, giá trị sống và nhiều kĩ năng có ích cho cuộc đời của mình. Học luôn luôn là quá trình không ngừng, và nó trôi chảy mỗi ngày, giống như Lê Nin đã từng nói học học nữa học mãi, chính vì vậy học luôn là điều quan trọng để chúng ta lĩnh hội những vốn kiến thức to lớn, nó không ngừng cung cấp cho chúng ta nhiều bài học có giá trị, mà nhiều điều kiện để chúng ta có thể mở rộng được ý nghĩa to lớn từ cuộc sống.

Sách vở là một con đường cung cấp thông tin hữu ích cho tất cả con người, giá trị của nó để lại cho nhân loại rất lớn, nó không chỉ để cho chúng ta giá trị sống mạnh mẽ, và còn tạo dựng nên nhiều bài học có ích cho cuộc đời này. Nhưng hành đó lại là quá trình bổ trợ cho quá trình học, khi chúng ta học hỏi được những kiến thức đó, chúng ta nên áp dụng nó với thực tế. Như bác Hồ ta đã từng nói, lý thuyết phải đi đôi với thực tiễn. Nếu chúng ta chỉ biết học mà không biết vận dụng thì đó chỉ là những lý thuyết suông.

Học và thực hành là quá trình song song và tạo tiền đề vững chắc cho nhau. Đó là một điều kiện mạnh mẽ và tạo điều kiện to lớn cho con người, mỗi chúng ta đều có thể thấy được điều đó trong cuộc sống của mình, giá trị của nó không chỉ đem lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm sống mà còn để lại nhiều giá trị cho chính cuộc đời của mình.

Xem thêm:  Cái tôi độc đáo của Tản Đà trong bài Hầu trời

Như trong cuộc sống chúng ta thấy rất nhiều tấm gương đáng học tập về bài học này, chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài của đất nước Việt Nam người đã bươn trải ra bên nước ngoài để học tập và tu dưỡng đạo đức để có thể đem tinh hoa của nước ngoài về cho dân tộc Việt Nam, những điều đó có ý nghĩa to lớn khi bác biết áp dụng những kiến thức mà mình học được vào trong thực tiễn cuộc sống, nó có ý nghĩa to lớn giúp cho đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp, và vươn lên với các cường quốc năm châu.

Nhưng bên cạnh những người luôn luôn biết coi trọng truyền thống của dân tộc thì lại có những người, không biết coi trọng mà làm theo những điều không có khoa học, và chỉ biết học và học chứ không biết vận dụng điều đó vào thực tế cuộc sống, đó thực sự là một sự lãng phí rất lớn cho nhiều người, và khi có người lại chỉ biết làm mà không chịu học hỏi thêm nhiều kiến thức thì công việc của họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của cuộc sống và công việc của họ.

Học tập và trau dồi thêm nhiều kiến thức là những điều có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó góp phần làm nên nhiều giá trị sống mạnh mẽ và cải tạo thêm chất lượng của mỗi người, chúng ta nên học hỏi và giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc. Học luôn luôn phải song hành với luyện tập.

Nguồn: Văn mẫu

Bài viết liên quan