Lập danh sách nhóm bạn trong từng tổ


Lập danh sách nhóm bạn trong từng tổ

Gợi ý

Đề 1: Lập danh sách nhóm bạn trong tổ 1.

Bài làm

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Lê Minh Thúy

Nữ

25 – 11 – 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

2

Nguyễn Việt Dùng

Nam

17 – 2 – 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

3

Phạm Khánh Hưng

Nam

2 – 8 – 2002

Xóm Đông, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

4

Nguyễn Anh Thư

Nữ

9 – 7- 2002

Xóm Trại, làng Phú Đông, An Sơn, Nam Sách

5

Nguyễn Hoàng An

Nam

30 – 4- 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

6

Lê Thị Vân Anh

Nữ

26 – 8 – 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

7

Phạm Quang Anh

Nam

14 – 11 – 2002

Xóm Tây, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

8

Nguyễn Văn Chinh

Nam

01 – 12 – 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

Đề 2: Lập danh sách nhóm bạn trong tổ 2.

Bài làm

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Bùi Văn Chính

Nam

25 – 6 – 2002

Xóm Trại, làng Phú Đông, An Sơn, Nam Sách

2

Đỗ Thị Hoa

Nữ

23 – 10 – 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

3

Nguyền Thu Nga

Nữ

25 – 8 – 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

4

Kiều Hồng Trang

Nữ

29 – 9 – 2002

Xóm Trại, làng Phú Đông, An Sơn, Nam Sách

5

Triệu Văn Sơn

Nam

02 – 1 – 2002

Xóm Đông, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

6

An Ngọc Tuấn

Nam

07 – 9 – 2002

Xóm Tây, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

7

Đồ Thị Sen

Nữ

10 – 7 – 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

8

Trần Văn Thiên

Nam

24 – 12 – 2002

Xóm Trại, làng Phú Đông, An Sơn, Nam Sách

Xem thêm:  Kể về bác trai của em và nghề nghiệp của bác

Đề 3: Lập danh sách nhóm bạn trong tổ 3.

Bài làm

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Nguyễn Thu Hiên

Nữ

20 – 10 – 2002

Xóm Động, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

2

Cao Thị Hiền

Nữ

27 – 2 – 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

3

Đỗ Lê Hoàn

Nam

26 – 1 – 2002

Xóm Tây, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

4

Trịnh Quốc Quân

Nam

17 – 3 – 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

5

Nguyễn Văn Xuân

Nam

09 – 10 – 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

6

Đào Thị Thúy

Nữ

18 – 9 – 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

7

Trần Thu Yến

Nữ

23 – 10 – 2002

Xóm Đông, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

8

Nguyễn Hiền Lương

Nữ

19 – 1 – 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

Đề 4: Lập danh sách nhóm bạn trong tổ 4.

Bài làm

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Quách Thị Thu Sương

Nữ

20 – 7- 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

2

Lê Quyết Thắng

Nam

02 – 1- 2002

Xóm Đông, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

3

Trần Văn Chung

Nam

14 – 8- 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

4

Đỗ Ngọc Dũng

Nam

05 – 7- 2002

Xóm Tây, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

5

Mai Thị Dung

Nữ

08 – 4- 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

6

Lê Thúy Hà

Nữ

04 – 11- 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

7

Bùi Kim Chi

Nữ

01 – 12- 2002

Xóm Đông, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

8

Lê Mạnh Sa

Nam

22 – 9- 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

Xem thêm:  Kể về ông của em

Thegioivanmau.com

Bài viết liên quan