Em là thư kí của tập thể lớp 7A. Lớp em vừa hoàn thành xong đợt tham quan học tập tại bảo tàng dân tộc học (hoặc… khác), em hãy thay mặt tập thể lớp viết báo cáo tình hình buổi tham quan học tập ấy gửi lên Ban chấp hành Liên đội của nhà trường


Em là thư kí của tập thể lớp 7A. Lớp em vừa hoàn thành xong đợt tham quan học tập tại bảo tàng dân tộc học (hoặc… khác), em hãy thay mặt tập thể lớp viết báo cáo tình hình buổi tham quan học tập ấy gửi lên Ban chấp hành Liên đội của nhà trường

Gợi ý

Đề bài:

Em là thư kí của tập thể lớp 7A. Lớp em vừa hoàn thành xong đợt tham quan học tập tại bảo tàng dân tộc học (hoặc một danh lam thắng cảnh, một viện bảo tàng khác), em hãy thay mặt tập thể lớp viết báo cáo tình hình buổi tham quan học tập ấy gửi lên Ban chấp hành Liên đội của nhà trường

Bài làm:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAM QUAN HỌC TẬP

Tại bảo tàng dân tộc học

Tập thể lớp 7A trường THCS Phan Bình Giót

Kính gửi Ban chấp hành Liên đội trường THCS Phan Đình Giót

Tên tôi là Nguyễn Mậu Trung, thư kí lớp 7A

Đáp ứng yêu cầu của chương trình học và nhu cầu tham quan học tập của tập thể học sinh, ngày… tháng… nãm… vừa qua, lớp 7A đã tổ chức thành công buổi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Dưới đây là báo cáo tình hình cụ thể:

1. Số học sinh đội viên tham gia: 42/42

Các bạn đến đúng giờ, tuân thủ nội quy của Bảo tàng, chấp hành kỉ luật của buổi tham quan học tập.

2. Các bạn học sinh đội viên có ý thức tìm hiểu, học hỏi; đã ghi chép, mạnh dạn hỏi hướng dẫn viên về những điều còn thắc mắc. Sau khi tham quan, đã có sự trao đổi, thảo luận về những vấn đề được nhiều người quan tâm: các trò chơi dân gian, đời sống thời bao cấp, tục chôn người chết của các tộc người, nhà ở của các dân tộc, các thủ tục ma chay, cưới hỏi,…

Tập thể học sinh trong lớp đã học hỏi được nhiều tri thức bổ ích, vun đắp được những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước. 42/42 học sinh đội viên có bản báo cáo thu hoạch về buổi tham quan học tập.

(Chi đoàn có gửi kèm báo cáo này ba bản báo cáo tiêu biểu)

Sau buổi tham quan học tập tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, thấy rõ được lợi ích của những buổi tham quan dã ngoại, tập thể lớp đã biểu quyết để tổ chức định kì 2 tháng/1 lần tham quan học tập tại các di tích lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh, bảo tàng trong thành phố.

Hà Nội, ngày…. tháng… năm….

Thay mặt tập thể lớp

Thư kí

Nguyễn Mậu Trung

(Đã kí)

Thegioivanmau.com

Bài viết liên quan