Đóng vai bạn Nam (nhân vật trong bài Cái gì quý nhất?) nêu ý kiến tranh luận


Đóng vai bạn Nam (nhân vật trong bài Cái gì quý nhất?) nêu ý kiến tranh luận

Gợi ý

Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc! Lúa gạo hết thì còn làm ra được, vàng cũng làm ra được nhưng không một ai có thể làm ra thì giờ. Thời gian cứ trôi mà không thể lấy lại. Nếu con người phung phí thời gian thì nhất định phải ân hận, tiếc nuối.

Thegioivanmau.com

Xem thêm:  Cảm nhận của em về đoạn trích cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều, sách Ngữ văn 9, tập một - NXB Giáo dục, 2008)

Bài viết liên quan