Cảm nhận nỗi đau lớn lao của tác giả trong đoạn thơ: “Ôi thôi thôi! Chùa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh…”

You may also like...