Bình luận về lời dạy của Bác Hồ: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công


Bình luận về lời dạy của Bác Hồ: Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công – Bài làm 1

Khi Cách mạng tháng Tám mới thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới ra đời, đất nước còn nghèo, vũ khí còn thô sơ mà đã phải đương đầu với thực dân Pháp đang mạnh lại được đế quốc Anh, Mĩ giúp đỡ. Làm sao kháng chiến thành công được? Một trong những chủ trương sáng suốt của Bác Hồ là đoàn kết. Người nói:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 

Thành công, thành công, đại thành công

Trong thực tế cuộc sống, đoàn kết là sự tập hợp nhau lại, cùng nhau chung sức người” sức của để cùng cố gắng vươn lên đạt được mục đích mà tất cả cùng mong đợi. Chung sức người nghĩa là chung về sức lực, ý chí, trí tuệ; còn chung sức tức là chung về của cải vật chất. Có thể kể ra ví dụ về chung sức của sau: Trong kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã phát động phong trào quyên của nhiều người, thì sẽ có sự liên kết của nhiều sức lực và do đó giải quyết được việc lớn. Tương tự như vậy, khi có sự liên kết của nhiều người thì sẽ có sự liên kết nhiều của cải; từ đó giúp cho một tổ chức có điều kiện, của cải, sức lực nhiều thêm và lúc đó sề giải quyết được nhiều việc có kết quả. Ngược lại, khi không có sự đoàn kết của nhiều người mà là tách biệt của cá nhân riêng rẽ thì có ít sức, ít của cải, sẽ không có đủ điều kiện để giải quyết được việc lớn và khó.

Mỗi con người, khi tách riêng thì không gì so với toàn xã hội to lớn. Một vì sao không thể chiếu sáng hết bầu trời. Một cây đại thụ vẫn không thể là một khu rừng rậm rạp… Vì vậy tất cả mọi người, các tổ chức, các tập thể đều phải tập hợp lại, đoàn kết lại để tạo ra thành công, để làm được những công việc có ý nghĩa to lớn.

Đoàn kết dẫn đến thành công thì ắt rằng “Đại đoàn kết” sẽ dẫn đến “Đại thành còng”. “Đại” là nói đến sự tăng lên về số lượng và cũng là tăng lên về sức manh. Tức là không chỉ đoàn kết trong một nhóm người, mà cả dân tộc, cả nhân loại trên thế giới. “Đại” còn có nghĩa là tăng về mặt chất lượng, về trí tuệ, về tinh thần. Điều này thể hiện ở chỗ khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết thế giới càng rộng lớn thì tinh thần quyết chiến, quyết thắng càng được nhân lên gấp bội. 

Xem thêm:  Dân gian ta có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Em hiểu câu nói đó như thế nào

Lịch sử dân tộc ta đã chúng minh rõ điều đó.

Ra đời trong thời kì kháng chiến chống Pháp, lời kêu gọi:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 

Thành công, thành công, đại thành công

của Hồ Chủ tịch đã có ý nghĩa lớn dối với nhân dân, được nhân dân ủng hộ. Sau lời kêu gọi đó là sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân về mọi mặt. Tùy khả năng của mình, mọi người già, trẻ, gái, trai ai, cũng tham gia cứu nước trong điều kiện của mình. Anh bộ đội, chị dân công, anh công nhân, bác nông dân, trẻ em, người già và những người có của ở cả trong nước và ngoài nước đã đóng góp sức người và sức của vào cuộc kháng chiến. Cuộc kháng chiến thực dân Pháp của nhân dân ta thành công được là do khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chúng ta còn tranh thủ cả sự đoàn kết các dân tộc tiến bộ và yêu hòa bình trên thế giới, kể cả nhân dân Pháp. Sự ủng hộ của thế giới có nhiều hình thức: thuốc men, lương thực, súng ống đạn dược. Và biểu hiện lớn nhất của tình đoàn kết của các nước khác với nước ta là các cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam. Toàn nhân loại tiến bộ đều sục sôi xuống đường vì Việt Nam. Ở chính nước Pháp còn diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ, đặc biệt là các cuộc phản chiến của các cựu binh sĩ…

… Câu nói của Bác Hồ trên đây, không chỉ đúng với sự nghiệp cách mạng nhân dân ta trước đây, mà trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay vẫn đúng; không chỉ đúng với sự nghiệp chung của toàn dân, mà trong sự nghiệp của mỗi người nếu biết đoàn kết, tranh thủ được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh cũng sẽ dẫn đến những thành công mĩ mãn.

Bình luận về lời dạy của Bác Hồ: Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công – Bài làm 2

Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc Việt Nam. Đoàn kết giúp nhân dân ta có đủ sức mạnh để làm nên việc lớn, để tổn tại và vượt qua những trở lực của thiên nhiên, của quân thù… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đoàn kết là một sức mạnh vô địch.

Vậy thế nào là đoàn kết? Đoàn kết là mọi người gắn bó, đồng tâm nhất trí với nhau thành một khối vững chắc, cùng hành động để đạt được một lí tưởng, một mục đích nhất định. Thực tế lịch sử giữ nước và dựng nước mấy ngàn năm đã cho thấy chia rẽ thì yếu, đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh và dẫn đến thành công. Đất nước Việt Nam có được như ngày hôm nay là nhờ tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau của nhân dân ta từ Nam chí Bắc.

Xem thêm:  Tả điện thoại di động của chị gái

Nhìn những con đê sừng sững chạy dài hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống, sông Thái Bình… từ bao đời nay ngăn lũ lụt cho cả vùng đồng bằng Bắc bộ, góp phần đem lại lúa gạo nuôi sống con người, chúng ta càng thấy rõ sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Công trình thủy điện sông Đà, đường dây cao thế xuyên Việt đưa điện đến khắp mọi nơi không thể nào hoàn thành được nếu thiếu bàn tay, khối óc của hàng ngàn kĩ sư, công nhân Việt Nam và chuyên gia nước bạn. Những giàn khoan trên biển Đông khai thác dầu mỏ làm giàu cho đất nước, nhiều công trình, nhà máy, đường sá, cầu cống được xây dựng, tất cả đều là kết quả của sức mạnh đoàn kết trong lao động tạo ra.

Suốt mấy ngàn năm lịch sử, nước ta đã từng liên tục bị các triều đại phong kiến phương Bắc như Tống, Nguyên, Minh, Thanh… xâm lược. Chúng muốn biến nước ta thành quận huyện, bắt nhân dân ta làm nô lệ. Chúng ỷ quân đông, thế mạnh, nuôi ý đổ thống trị lâu dài, nhưng dân tộc Việt đã đoàn kết chiến đấu và chiến thắng vẻ vang.

Vào thế kỉ XIII, quân Nguyên – Mông nổi tiếng hùng mạnh, vó ngựa của chúng đã chinh phục nhiều quốc gia phương Bắc, nhưng xuống phương Nam cũng phải chùn lại ở đất nước ta. Ba lần xâm lược là ba lần chúng đại bại trước sức mạnh đoàn kết như triều dâng bão nổi của quân dân nhà Trần. Triệu người như một, đồng tâm giết giặc. Từ các vị bô lão trong hội nghị Diên Hồng đến cậu thiếu niên Trần Quốc Toản, từ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn cho đến người thanh niên đan sọt làng Phù ủng… Cả dân tộc Đại Việt hô vang Sát Thát Hào khí nhà Trần ngút trời đã làm nên chiến thắng lừng lẫy trên sông Bạch Đằng lưu danh muôn thuở.

Ở thế kỉ XX, dân tộc Việt Nam tuy bé nhỏ nhưng đã đánh bại hai đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Nếu chỉ tính sức mạnh của một quốc gia bằng sự giàu có, bằng trình độ kĩ thuật hiện đại, bằng vũ khí tối tân, bằng số lượng binh lính… thì chúng ta quả là đã tiến hành những cuộc chiến tranh không cân sức… Nhưng dân tộc ta đã đoàn kết thành một khối bền vững, quyết tâm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, nhân dân ta đã biết tăng cường sức mạnh đoàn kết với các dân tộc yêu chuộng công lí và hòa bình trên khắp năm châu, kể cả nhân dân Pháp, Mĩ… Vì thế, chúng ta đủ sức mạnh để làm nên chiến thắng vĩ đại, giành lại chủ quyền độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Xem thêm:  Phân tích đoạn trích Sự giàu đẹp của Tiếng Việt của Đặng Thai Mai

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã dùng ca dao, tục ngữ để khuyên con cháu đoàn kết, thương yêu nhau: Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hay: Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn, Thuận bè thuận bạn, tát cạn biển Đông… Bầu ơi thương lấy bí cùng… Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng…

Là thành viên trong gia đình, trong lớp học, chúng ta phải làm gì để thực hiện lời dạy của Bác Hồ?

Trước hết, chúng ta phải quý trọng, thường yêu ông bà, bố mẹ, anh chị em trong gia đình; phải biết tự giác làm tròn bổn phận, cùng chia sẻ vui buồn với người thân. Nếu cha mẹ, con cái không đoàn kết, hòa thuận thì không thể có được một gia đình hạnh phúc. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội. Gia đình có no ấm thì đất nước mới bình yên, giàu mạnh.

Trong học tập, trước một bài Toán khó, nếu chúng ta cùng bạn bè trao đổi, tập trung suy nghĩ, chắc chắn sẽ có nhiều cách giải hay. Bạn học yếu được bạn khá kèm cặp, giúp đỡ sẽ mau tiến bộ, kết quả học tập của lớp sẽ được nâng cao. Chúng ta nên xây dựng tỉnh thần tương thân tương ái trong tổ, trong lớp, trong trường. Tình đoàn kết sẽ tăng thêm sức mạnh cho chúng ta trong quá trình học tập và rèn luyện nhân cách.

Lời dạy của Bác Hồ thật giản dị nhưng đem đến cho mọi người bài học to lớn sâu sắc về sức mạnh vô địch của tinh thần đoàn kết. Bác Hồ đã đúc kết điều đó thành chân lí có giá trị muôn đời:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công.

Bài viết liên quan