Author: Mẫu Văn

Bình luận câu nói của Tuân Tử: Người khen ta mà khen phải là bạn ta. Những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy – Văn mẫu lớp 11

Bình luận câu nói của Tuân Tử: Người khen ta mà khen phải là bạn ta. Những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy – Bài làm 1 Cổ nhân có câu: Trung ngôn...

Phân tích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ trong Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn – Văn mẫu lớp 10

Phân tích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ trong Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn – Bài làm 1 Chinh phụ ngâm được viết bằng chữ Hán, do tác giả Đặng Trần Côn sáng tác vào khoảng...

Giải thích câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng – Văn mẫu lớp 7

Giải thích câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng – Bài làm 1 Trong kho tàng ca dao, dân ca tục ngữ Việt Nam có rất nhiều câu ca dao,...

DMCA.com Protection Status